Estalvi

Estalvi

Et preocupa el preu de l'energia?

Confort

Confort

Vols una casa més confortable?

Medi ambient

Medi ambient

Et preocupa el canvi climàtic?

Test Energia analitza el hàbits d’ús i el comportament tèrmic de l’edifici i de les instal·lacions, utilitzant dades reals de consums i d’ús de l’edifici.

Utilitzar la metodologia i aparells de mesura adequats ens permet conèixer bé les característiques constructives per proposar canvis i millores més encertats.

Casa

La forma de l'edifici i la composició de les façanes i cobertes condicionen molt la seva demanda d'energia. No proposarem canviar la forma de l'edifici, però si entenem com està fet podem saber quanta energia s'estalviarà al aïllar-lo millor. I recordeu que amb un bon aïllament hi ha molt més confort!

Finestra

Les portes i finestres sovint són els elements per on es perd més calor en els edificis. És tan important valorar la quantitat d'infiltracions d'aire com la qualitat dels materials.


Bombeta

Millorar la il·luminació no consisteix únicament en canviar bombetes incandescents per fluorescents. Si hi ha massa llum, o massa poca, o les llumeneres no són òptimes, es poden fer propostes que millorin el confort visual amb el consum necessari.

Clima

La calefacció i l'aire acondicionat han de ser eficients, i a vegades una substitució o millora pot amortitzar-se en poc temps i incrementar el confort.


Aixeta

El consum d'aigua depèn dels hàbits d'ús, però també de la instal·lació. Si hi ha massa cabal a les aixetes es malgasta aigua i energia sense que aporti més benestar.

Forn

Els electrodomèstics de la llar poden ser molt eficients o molt ineficients. Una part depèn del producte en sí, però també es pot estalviar molta energia millorant els hàbits d'utilització.


Certificació energètica i Test Energia

En el següent vídeo de l'Agenda de la Construcció Sostenible s'explica en què consisteix la certificació energètica i quin valor afegit aporta el Test Energia.


Manual per a la certificació energètica

Com obtenir el Certificat d'Eficiència Energètica d'edificis existents

En aquest document podeu trobar informació pràctica sobre l'obtenció d'aquest certificat.Recordeu que el Test Energia inclou aquest certificat, però va més enllà oferint informació més detallada sobre tots els aspectes que condicionen el consum d'energia dels edificis.

Conèixer el nostre edifici

A continuació es presenten una sèrie de documents de gran utilitat per conèixer el nostre edifici des del punt de vista de l'energia.