Com ser expert en Test Energia

Per convertir-se expert en Test Energia cal seguir els següents passos:

1. Autoavaluació

Fer l'autoavaluació per demostrar els coneixements sobre estalvi energètic en edificació.

2. Entrevista personal

Presentar el Currículum Vitae per demostrar la formació i experiència en l’àmbit de la certificació i l’eficiència energètica dels edificis.

3. Sessions de capacitació

Sessions per familiaritzar-se amb les eines de suport que el Test Energia ofereix als professionals.

4. Cas pràctic

Les sessions de capacitació es complementen amb la realització d’un Test Energia sobre un edifici real.

5. Inscripció al registre

Per poder realitzar el Test Energia i utilitzar les eines i serveis de suport que els oferim cal estar inscrit al registre d'experts de Test Energia.

Actualment l'autoavaluació està restringida als col·legiats del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona.

Per poder registrar-vos i fer l'autoavaluació cal que accediu a l'oficina virtual del web del col·legi amb el vostre nom d'usuari i contrasenya habituals. Des d'allí sereu redirigits al formulari de registre per donar-vos d'alta com a usuaris a la pàgina de Test Energia.

Iniciar el procés